《Roo suek barng mhai (Live) ????????????? (Live)》歌詞:bySoundtrack mp3歌詞免費試用 Kindle unlimited 電子書包月服務 30天,試用入口:https://amzn.to/341Dqhf

免費試聽 Amazon Audible 有聲書 30天。試聽申請入口:https://amzn.to/39CBmNR

????????????????????????????????

???????????????????????????????????

?????????????? ????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

???????????????? ??????????????????????

??????????????????????????????????????????????

?????????????????? ???????????????????????????????

?????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

?????????????????????????

????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????

???????????????? ??????????????????????

??????????????????????????????????????????????

?????????????????? ???????????????????????????????

????????????????????????

??????????????????????????????????????????

?????????????? ?????????????

?????????????? ????????? ?????????????????

???????????????????????????????????????????

???????????????? ??????????????????????

??????????????????????????????????????????????

?????????????????? ???????????????????????????

Roo suek barng mhai(你能感受嗎)

PCHY

a-ji-du-ne-na

或許時間已很久

a-ji-pan-ma-san-klai

或許已走了很遠

te-rou-dang-kong-dang-yein-dang-bai-new-wan-nen

自從我們離別那天各自走向不同方向

a-mi-cry-lai-kong

從那天開始我們踏上了各自的路

a-mi-kong-bee-brai-pen

或許我們都遇到了這樣那樣的人

ti-kong-men-tai-mi-ku-lu-wan-xinn-mun-bai

或許有數不盡的各種人 讓我的生命為他們不停旋轉

ru-prou-wu-krao-mi-xiai-ten

但那和你給我的感覺不同

le-mu`len-wa-xiai-nen-yang-mi-ze

直到現在沒人讓我

kob-sing-tu-to`ei-tang`m-we-hai

感受到回憶中的美好

ro-prou-wen-nen-ei sen-ten-bro-ruo-pla-bai

或許那一天 我不應該讓我們分離

mei-a-zi-tam-mi-ruo-kla-bai-ben-ying-wan-nai“o

讓我無法再有以前美好的感覺

ru-sin-yang-xiang-ba-mai-wa-wan-tin-mai-mi-tei-yo

你是否和我一樣,當你不在我身邊

wan-tin-te-mi-yo

沒有你的那些日子

xiu-we-ku-do-mi-mew-kuang-mai

生命似乎失去了意義

rou-sik-yang-xiang-bang-bai

你是否和我一樣

wo-wan-te-ruo-mi-gen-kang-gai

當我們再次依靠

te-rao-me-gen-kang-gai

只要你在我身邊

mei-mi-wan-nai-ting-mei-suk-zai-li-sak-wan

沒有那一天不是幸福的

Hou..

a-ji-du-mi-tan

或許已走了很遠

lai-men-a-ji-sai-ba

或許時間已很久

men-tang-tu-rou-dang-kong-dang-bai-mi-glai-lan oh~

我們腳下的路沒有盡頭

da-zi-yang-fang-koai-`ow

而我依然牽掛

ting-mai-zi-do-me-mew-we-wai

雖然沒有任何你的消息

zi-ro-te-si-mo-le-zi-mi-rak-krai

但我一直為你守候 任何人都無法再打動我的心

oh~.

nan- prou-wu-krao-mi-xiai-ten

那個人并不是你嗎?

le-mu`len-wa-xiai-nen-nen-pu-ze

現在仍和我一樣

kob-sing-tu-luo-mum-wan-ti-sai

等待能夠相聚的時刻

yo-nai-wan-naen-ei-xion-tom-bru-ruo-pla-bai

或許那一天我不應該讓我們分離

mei-a-zi-tam-mi-ruo-ku-bai-ben-ying-wan-nai

讓我無法再有以前美好的感覺

o~wu~

ru-sin-yang-xiang-ba-mai-wa-wan-tin-mai-mi-tei-yo

你是否和我一樣 當我們再次依靠

wan-tin-te-mi-yo

沒有你的那些日子

xiu-we-ku-do-mi-mew-kuang-mai

生命似乎失去了意義

rou-sik-yang-xiang-bang-bai

你是否和我一樣

wo-wan-te-ruo-mi-gen-kang-gai

當我們再次依靠

te-rao-mi-gen-kang-gai

只要你在我身邊

mei-me-wan-nai-ting-mei-suk-zai-li-sak-wan

沒有那一天不是幸福的

za`la`la`da`la

ha-la-ku-lao-ru-sik-mu-gan

如果你也有著相同感受

yak-lao-glai-ma-being-mun-dang-wan-gao

不知能否再回到

zi-dai-mai

離別前的日子

ya-zi-ko-sik-lai-ko-ku-sik-lai

哪怕只有一次 哪怕再有一次

ko-o-ga-su-tai~-

希望我們

ci-kla-mai-hai-ter-di-gla-mai-hai

能把握最后的機會經歷過去的感覺

wu~wu`~

ho`o

ru-sin-yang-xiang-ba-mai-wa-wan-tin-mai-mi-tei-yo

你是否和我一樣 當我們再次依靠

wan-tin-te-mi-yo

沒有你的那些日子

xiu-we-ku-do-mi-mew-kuang-mai

生命似乎失去了意義

rou-sik-yang-xiang-bang-bai

你是否和我一樣

wo-wan-te-ruo-mi-gen-kang-gai

當我們再次依靠

te-rao-mi-gen-kang-gai

只要你在我身邊

mei-me-wan-nai-ting-mei-suk-zai-li-sak-wan

沒有那一天不是幸福的

wu~wu`o~

wu~wu`

You may also like...