《CHA CHA CHA》專輯歌曲 新風暴 專輯介紹

CHA CHA CHA】發行時間:2019-05-27

專輯歌曲:

1、CHA CHA CHA   2、Missing You

專輯介紹:

人氣組合新風暴是由綜藝節目《以團之名》出道的冠軍班級,於5月27日發布首張EP作品《CHA CHA CHA》,無厘頭的歌曲名字下,意料[……]

完整歌詞